ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/1

 • ทองคำ

  ภาษาลาว คำ

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • ทองแดง

  ภาษาลาว ทอง

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • ทอด

  ภาษาลาว จืน

  หมวดหมู่ อาหาร

 • ทอผ้า

  ภาษาลาว ต่ำหูก, ต่ำแผ่น

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • ทำ

  ภาษาลาว เฮ็ด

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 • ทำกับข้าว/ทำอาหาร

  ภาษาลาว แต่งกิน

  หมวดหมู่ อาหาร

 • ทำอะไร

  ภาษาลาว เฮ็ดหยัง

  หมวดหมู่ คำถาม

 • ทิ้ง, ทำให้ตก (สิ่งของ,ขยะ)

  ภาษาลาว ทิ้ม

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • ที่ขายตั๋ว

  ภาษาลาว บ่อนขายปี้

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • ที่นั่ง

  ภาษาลาว บ่อนนั่ง

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • ท้องถิ่นทุรกันดาร

  ภาษาลาว เขตห่างไกซอกหลีก

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • เที่ยง

  ภาษาลาว สวย (11.00-13.00 น)

  หมวดหมู่ วันเวลา

 • เท่ากัน

  ภาษาลาว ซำกัน

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • เท่าไหร่

  ภาษาลาว เท่าได๋

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน