ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ท

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ท

คำศัพท์ไทย-ลาว มีดังรายการต่อไปนี้

ทองคำ

ภาษาลาว คำ

ทองแดง

ภาษาลาว ทอง

ทอด

ภาษาลาว จืน

ทอผ้า

ภาษาลาว ต่ำหูก, ต่ำแผ่น

ทำ

ภาษาลาว เฮ็ด

ทำกับข้าว/ทำอาหาร

ภาษาลาว แต่งกิน

ทำอะไร

ภาษาลาว เฮ็ดหยัง

ที่ขายตั๋ว

ภาษาลาว บ่อนขายปี้

ที่นั่ง

ภาษาลาว บ่อนนั่ง

ท้องถิ่นทุรกันดาร

ภาษาลาว เขตห่างไกซอกหลีก

เที่ยง

ภาษาลาว สวย (11.00-13.00 น)

เท่ากัน

ภาษาลาว ซำกัน

เท่าไหร่

ภาษาลาว เท่าได๋


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ