ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/1

 • ตะพาบน้ำ

  ภาษาลาว ปลาฝา

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • ตะเกียบ

  ภาษาลาว ไม้ทู่

  หมวดหมู่ อาหาร

 • ตัวแทน, ผู้แทน

  ภาษาลาว ผู้ต่างหน้า

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • ติดต่อ, สัมพันธ์

  ภาษาลาว พัวพัน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • ต่างกัน

  ภาษาลาว ลื่นกัน

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • ต้อนรับ

  ภาษาลาว ฮับต้อน

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 • ต้อนรับด้วยความยินดี

  ภาษาลาว คำนับฮับต้อน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • แตงโม

  ภาษาลาว หมากโม

  หมวดหมู่ อาหาร

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน