คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ซ

(หน้า 1/1)

 • ซอย/ตรอก

  ภาษาลาว
  ฮ่อม
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  832
  views

 • ซ่อม

  ภาษาลาว
  แปง
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  561
  views