คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ค

(หน้า 1/1)

 • ครับ/ค่ะ

  ภาษาลาว
  เจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโสน้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า)
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • ครั้ง

  ภาษาลาว
  เทื่อ/คั้ง
  หมวดหมู่
  วันเวลา

  535
  views

 • คิดเงิน/เช็คบิล

  ภาษาลาว
  ไล่เงิน
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views

 • คุณ (ผู้ชาย)

  ภาษาลาว
  ท่าน
  หมวดหมู่
  สรรพนาม

  985
  views

 • คุณ (ผู้หญิง)

  ภาษาลาว
  ท่านนาง
  หมวดหมู่
  สรรพนาม

  999+
  views

 • คุณชื่ออะไร

  ภาษาลาว
  เจ้าซื่อหยัง
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • คุณมาจากไหน

  ภาษาลาว
  เจ้ามาแต่ใส
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  907
  views

 • คุณเป็นอย่างไรบ้าง

  ภาษาลาว
  สบายดีบ่
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • เครื่องบิน

  ภาษาลาว
  ยน
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • ใคร

  ภาษาลาว
  ใผ
  หมวดหมู่
  สรรพนาม

  586
  views