ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ค

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ค

คำศัพท์ไทย-ลาว มีดังรายการต่อไปนี้

ครับ/ค่ะ

ภาษาลาว เจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโสน้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า)

ครั้ง

ภาษาลาว เทื่อ/คั้ง

คิดเงิน/เช็คบิล

ภาษาลาว ไล่เงิน

คุณ (ผู้ชาย)

ภาษาลาว ท่าน

คุณ (ผู้หญิง)

ภาษาลาว ท่านนาง

คุณชื่ออะไร

ภาษาลาว เจ้าซื่อหยัง

คุณมาจากไหน

ภาษาลาว เจ้ามาแต่ใส

คุณเป็นอย่างไรบ้าง

ภาษาลาว สบายดีบ่

เครื่องบิน

ภาษาลาว ยน

ใคร

ภาษาลาว ใผ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ