ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/1

 • ครับ/ค่ะ

  ภาษาลาว เจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโสน้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า)

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • ครั้ง

  ภาษาลาว เทื่อ/คั้ง

  หมวดหมู่ วันเวลา

 • คิดเงิน/เช็คบิล

  ภาษาลาว ไล่เงิน

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 • คุณ (ผู้ชาย)

  ภาษาลาว ท่าน

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 • คุณ (ผู้หญิง)

  ภาษาลาว ท่านนาง

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 • คุณชื่ออะไร

  ภาษาลาว เจ้าซื่อหยัง

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • คุณมาจากไหน

  ภาษาลาว เจ้ามาแต่ใส

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • คุณเป็นอย่างไรบ้าง

  ภาษาลาว สบายดีบ่

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • เครื่องบิน

  ภาษาลาว ยน

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • ใคร

  ภาษาลาว ใผ

  หมวดหมู่ สรรพนาม

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน