รวมหมวดหมู่ ของ คำศัพท์ไทย – ลาว

ประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประเทศไทย อีกทั้งเรากำลังจะเปิดอาเซียนในเร็ววันนี้ ไม่เป็นการเสียหายอะไรถ้าเราจะลองมาศึกษาภาษาลาวเบื้องต้นกัน

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้