ตัวอย่าง คำศัพท์ไทย – ลาว ที่ใช้บ่อย 200 คำ

ประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประเทศไทย อีกทั้งเรากำลังจะเปิดอาเซียนในเร็ววันนี้ ไม่เป็นการเสียหายอะไรถ้าเราจะลองมาศึกษาภาษาลาวเบื้องต้นกัน

รวมตัวอย่างของ คำศัพท์ไทย – ลาว ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำศัพท์ไทย – ลาว ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. (รถ) ชน

  ภาษาลาว (ลด) ตำ

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 2. (หมู)ย่าง

  ภาษาลาว ปิ้ง (หมู)

  หมวดหมู่ อาหาร

 3. กระดาษ

  ภาษาลาว เจ้ย

  หมวดหมู่ ของใช้

 4. กระดาษชำระ

  ภาษาลาว เจี้ยอะนามัย

  หมวดหมู่ ของใช้

 5. กระผม/ฉัน

  ภาษาลาว ข้าพะเจ้า/ข้อย

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 6. กรีฑา

  ภาษาลาว แล่นและลาน

  หมวดหมู่ กีฬา

 7. กลางคืน

  ภาษาลาว กางคืน

  หมวดหมู่ วันเวลา

 8. ก๋วยเตี๋ยว

  ภาษาลาว เฝอ

  หมวดหมู่ อาหาร

 9. กะละมัง

  ภาษาลาว ซาม

  หมวดหมู่ ของใช้

 10. กางเกง

  ภาษาลาว โส้ง

  หมวดหมู่ ของใช้

 11. การประชุม/ที่ประชุม

  ภาษาลาว กองปะซุม

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 12. การประชุมโต๊ะกลม

  ภาษาลาว กองปะซุมโต๊ะมน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 13. การสอบ/การแข่งขัน

  ภาษาลาว การเส็ง/การสอบเส็ง

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 14. กี่บาท

  ภาษาลาว จั๊กบาท

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 15. เก็บเงิน

  ภาษาลาว คิดเงิน (เวลาไปทานอาหาร)

  หมวดหมู่ อาหาร

 16. เก้าอี้

  ภาษาลาว ตั่ง

  หมวดหมู่ ของใช้

 17. แก้ว

  ภาษาลาว จอก

  หมวดหมู่ อาหาร

 18. ขนมจีน

  ภาษาลาว เข้าปุ้น

  หมวดหมู่ อาหาร

 19. ขนมปัง

  ภาษาลาว ข้าวจี่

  หมวดหมู่ อาหาร

 20. ขโมย

  ภาษาลาว ลัก

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 21. ขวด

  ภาษาลาว แก้ว (ขวดพลาสติกใช้คำว่า ตุ๊ก)

  หมวดหมู่ อาหาร

 22. ของใช้/สิ่งของ

  ภาษาลาว เคื่อง

  หมวดหมู่ ของใช้

 23. ข้อเท็จจริง

  ภาษาลาว ข้อแท้จริง

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 24. ขอโทษ

  ภาษาลาว ขอโทด

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 25. ขอบคุณ (มาก)

  ภาษาลาว ขอบใจ (หลาย)

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 26. ขอแสดงความขอบคุณ

  ภาษาลาว ขอแสดงความฮู้บุนคุน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 27. ขอแสดงความยินดี

  ภาษาลาว ซมเซย

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 28. ขอให้มีสุขภาพดี

  ภาษาลาว ขอให้เข้มแข็ง

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 29. ขอให้อายุยืน

  ภาษาลาว ขอให้มั่นยืน

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 30. ข้าวต้ม

  ภาษาลาว ข้าวเปียก

  หมวดหมู่ อาหาร

 31. ข้าวสวย

  ภาษาลาว เข้าจ้าว

  หมวดหมู่ อาหาร

 32. เข็มกลัด

  ภาษาลาว สายเอว

  หมวดหมู่ ของใช้

 33. แข่งเรือ

  ภาษาลาว ซ่วงเฮือ

  หมวดหมู่ กีฬา

 34. ครับ/ค่ะ

  ภาษาลาว เจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโสน้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า)

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 35. คิดเงิน/เช็คบิล

  ภาษาลาว ไล่เงิน

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 36. คุณ (ผู้ชาย)

  ภาษาลาว ท่าน

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 37. คุณ (ผู้หญิง)

  ภาษาลาว ท่านนาง

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 38. คุณชื่ออะไร

  ภาษาลาว เจ้าซื่อหยัง

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 39. คุณเป็นอย่างไรบ้าง

  ภาษาลาว สบายดีบ่

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 40. คุณมาจากไหน

  ภาษาลาว เจ้ามาแต่ใส

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 41. เครื่องบิน

  ภาษาลาว ยน

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 42. ใคร

  ภาษาลาว ใผ

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 43. จาก...นาฬิกา ถึง...นาฬิกา

  ภาษาลาว แต่...โมง ฮอด....โมง/แต่...โมง หา.....โมง

  หมวดหมู่ วันเวลา

 44. จุดแข็ง/จุดเด่น

  ภาษาลาว ท่าแฮง

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 45. เจ้า

  ภาษาลาว ท่าน, คุณ

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 46. ฉันชื่อ

  ภาษาลาว ข่อยซื่อ

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 47. ฉันรักเธอ

  ภาษาลาว ข้อยฮักเจ้า

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 48. ชกมวย

  ภาษาลาว ตีมวย

  หมวดหมู่ กีฬา

 49. ชนแก้ว

  ภาษาลาว ตำจอก

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 50. ชมพู่

  ภาษาลาว หมากจอง

  หมวดหมู่ อาหาร

 51. ช้อน

  ภาษาลาว บ่วง

  หมวดหมู่ อาหาร

 52. ชาม

  ภาษาลาว ถ้วย

  หมวดหมู่ อาหาร

 53. ใช่

  ภาษาลาว แม่นแล้ว, เจ้า

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 54. ซ่อม

  ภาษาลาว แปง

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 55. ซอย/ตรอก

  ภาษาลาว ฮ่อม

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 56. ดวงตะวัน

  ภาษาลาว ดวงตะเว็น

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 57. ดับ (ไฟ)

  ภาษาลาว มอด (ไฟ)

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 58. เดิน

  ภาษาลาว ย่าง

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 59. ต้อนรับ

  ภาษาลาว ฮับต้อน

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 60. ต้อนรับด้วยความยินดี

  ภาษาลาว คำนับฮับต้อน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 61. ตะเกียบ

  ภาษาลาว ไม้ทู่

  หมวดหมู่ อาหาร

 62. ตะพาบน้ำ

  ภาษาลาว ปลาฝา

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 63. ตัวแทน, ผู้แทน

  ภาษาลาว ผู้ต่างหน้า

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 64. แตงโม

  ภาษาลาว หมากโม

  หมวดหมู่ อาหาร

 65. ถึง

  ภาษาลาว ฮอด

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 66. ถุงเท้า

  ภาษาลาว รองเท้า

  หมวดหมู่ ของใช้

 67. ถุงพลาสติก

  ภาษาลาว ถงยาง

  หมวดหมู่ ของใช้

 68. ทองคำ

  ภาษาลาว คำ

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 69. ท้องถิ่นทุรกันดาร

  ภาษาลาว เขตห่างไกซอกหลีก

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 70. ทอด

  ภาษาลาว จืน

  หมวดหมู่ อาหาร

 71. ทอผ้า

  ภาษาลาว ต่ำหูก, ต่ำแผ่น

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 72. ทำกับข้าว/ทำอาหาร

  ภาษาลาว แต่งกิน

  หมวดหมู่ อาหาร

 73. ทำอะไร

  ภาษาลาว เฮ็ดหยัง

  หมวดหมู่ คำถาม

 74. ทิ้ง, ทำให้ตก (สิ่งของ,ขยะ)

  ภาษาลาว ทิ้ม

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 75. ที่ขายตั๋ว

  ภาษาลาว บ่อนขายปี้

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 76. เท่าไหร่

  ภาษาลาว เท่าได๋

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 77. น้อง (ผู้ชาย/ผู้หญิง)

  ภาษาลาว น้อง

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 78. น้อยหน่า

  ภาษาลาว หมากเขียบ

  หมวดหมู่ อาหาร

 79. นักบิน/กัปตัน

  ภาษาลาว ปิล็อต

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 80. นางพยาบาล

  ภาษาลาว นางแพด

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 81. นาน/ช้า

  ภาษาลาว ดน

  หมวดหมู่ วันเวลา

 82. นานมาแล้ว

  ภาษาลาว แต่โดน

  หมวดหมู่ วันเวลา

 83. นายแพทย์, แพทย์หญิง

  ภาษาลาว ท่านหมอ

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 84. น่ารัก

  ภาษาลาว น่าฮัก

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 85. นาฬิกา

  ภาษาลาว โมง

  หมวดหมู่ ของใช้

 86. น้ำแข็ง

  ภาษาลาว น้ำก้อน

  หมวดหมู่ อาหาร

 87. น้ำเปล่า

  ภาษาลาว น้ำล่า

  หมวดหมู่ อาหาร

 88. น้ำมันดีเซล

  ภาษาลาว กาซ่วน

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 89. น้ำมันเบนซิน

  ภาษาลาว แอ๊ดซัง

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 90. เนย

  ภาษาลาว เบอ

  หมวดหมู่ อาหาร

 91. เนื้อ (วัว ไก่ หมู ปลา แพะ)

  ภาษาลาว ซี้น (งัว ไก่ หมู ปา แบ้)

  หมวดหมู่ อาหาร

 92. เนื่องจากว่า/เพราะว่า

  ภาษาลาว ย้อนว่า

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 93. เนื้อย่าง

  ภาษาลาว ชี้นดาด

  หมวดหมู่ อาหาร

 94. บัตรโดยสาร/ตั๋ว

  ภาษาลาว ปี้

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 95. บัตรโดยสารเครื่องบิน

  ภาษาลาว ปี้-ยน

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 96. บาสเก็ตบอล

  ภาษาลาว บานบ้วง

  หมวดหมู่ กีฬา

 97. บุรุษพยาบาล

  ภาษาลาว นายแพด

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 98. แบดมินตัน

  ภาษาลาว ดอกปีกไก่

  หมวดหมู่ กีฬา

 99. ใบประกาศเกียรติคุณ

  ภาษาลาว ใบยั่งยืน

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 100. ปลาร้า

  ภาษาลาว ปลาแดก

  หมวดหมู่ อาหาร

 101. ปวดหัว

  ภาษาลาว เจ็บหัว

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 102. ปากกา

  ภาษาลาว บิ๊ก

  หมวดหมู่ ของใช้

 103. ปาท่องโก๋

  ภาษาลาว ขนมคู่

  หมวดหมู่ อาหาร

 104. เปตอง

  ภาษาลาว เปตัง/หมากบูน (Boules ในภาษาฝรั่งเศส)

  หมวดหมู่ กีฬา

 105. เปรี้ยว

  ภาษาลาว ส้ม

  หมวดหมู่ อาหาร

 106. เปล่า/ไม่คิดมูลค่า/ฟรี

  ภาษาลาว ล่า (เช่น ความช่วยเหลือล่า)

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 107. เปิด

  ภาษาลาว ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คำว่าเปิด)

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 108. ผงชูรส

  ภาษาลาว แป้งนัว

  หมวดหมู่ อาหาร

 109. ผงซักฟอก

  ภาษาลาว สบู่ฝุ่น/แฟ๊บ

  หมวดหมู่ ของใช้

 110. ผลไม้

  ภาษาลาว หมากไม้

  หมวดหมู่ อาหาร

 111. ผ้าถุง

  ภาษาลาว ผ้าซิ่น

  หมวดหมู่ ของใช้

 112. ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

  ภาษาลาว ขั่นเทิง

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 113. ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ

  ภาษาลาว เจ้ากาน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 114. ผู้หญิง

  ภาษาลาว แม่หยิง

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 115. ฝรั่ง

  ภาษาลาว หมากสีดา

  หมวดหมู่ อาหาร

 116. พยาธิ (เช่น พยาธิตัวตืด)

  ภาษาลาว แม่กาฝาก

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 117. พริก

  ภาษาลาว หมากเผ็ด

  หมวดหมู่ อาหาร

 118. พรุ่งนี้

  ภาษาลาว มื้ออื่น

  หมวดหมู่ วันเวลา

 119. พักไว้ก่อน

  ภาษาลาว โจ๊ะ

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 120. พี่ (ผู้ชาย)

  ภาษาลาว อ้าย

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 121. พี่ (ผู้หญิง)

  ภาษาลาว เอื้อย

  หมวดหมู่ สรรพนาม

 122. พูด/คุย

  ภาษาลาว เว้า/ลม

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 123. ฟุตบอล

  ภาษาลาว เตะบาน (Balle ในภาษาฝรั่งเศส)

  หมวดหมู่ กีฬา

 124. ไฟเกียม

  ภาษาลาว ไฟเหลือง

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 125. ไฟเสรี

  ภาษาลาว ไฟเขียว (สลับที่กันหรือเปล่า)

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 126. มะม่วง

  ภาษาลาว หมากม่วง

  หมวดหมู่ อาหาร

 127. มะละกอ

  ภาษาลาว หมากฮุ่ง

  หมวดหมู่ อาหาร

 128. มะละกอ/ส้มตำ

  ภาษาลาว หมากฮุ่ง/ตำหมากฮุ่ง

  หมวดหมู่ อาหาร

 129. มื้อ (อาหาร)

  ภาษาลาว คาบ

  หมวดหมู่ วันเวลา

 130. แม่น้ำโขง

  ภาษาลาว แม่น้ำของ

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 131. ไม่กลัว

  ภาษาลาว บ่ย่าน

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 132. ไม้จิ้มฟัน

  ภาษาลาว ไม้จิ้มแข่ว

  หมวดหมู่ อาหาร

 133. ไม่ชอบ

  ภาษาลาว บ่มัก

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 134. ไม่ใช่

  ภาษาลาว บ่, บ่แม่น

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 135. ไม่ดี

  ภาษาลาว บ่ดี

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 136. ไม่เป็นไร

  ภาษาลาว บ่เป็นหยัง

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 137. ไม่รู้

  ภาษาลาว บ่ฮู้

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 138. ยาสีฟัน

  ภาษาลาว ยาถูแข่ว

  หมวดหมู่ อาหาร

 139. ยินดีที่ได้รู้จัก

  ภาษาลาว ยินดีที่ฮู้จัก

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 140. เยี่ยมเยือน

  ภาษาลาว เยี่ยมยาม

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 141. รถจักรยาน

  ภาษาลาว ลดถีบ

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 142. รถจักรยานยนต์

  ภาษาลาว ลดจัก

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 143. รถบรรทุก

  ภาษาลาว ลดบันทุก/ลดหนัก

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 144. รถประจำทาง

  ภาษาลาว ลดเม

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 145. รถยนต์

  ภาษาลาว ลดเก๋ง/ลดใหญ่

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 146. รถสามล้อ

  ภาษาลาว จัมโบ้/ตุ๊กๆ

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 147. รองเท้า

  ภาษาลาว เกิบ

  หมวดหมู่ ของใช้

 148. ร้อน

  ภาษาลาว ฮ้อน

  หมวดหมู่ อาหาร

 149. รักษา

  ภาษาลาว ปิ่นปัว

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 150. ร้านปะยาง

  ภาษาลาว ฮ้านจอดยาง

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 151. ร้านอาหาร

  ภาษาลาว ร้านกินดื่ม

  หมวดหมู่ อาหาร

 152. รีบ

  ภาษาลาว ฟ้าว

  หมวดหมู่ วันเวลา

 153. เรียกว่า

  ภาษาลาว เอิ้นว่า

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 154. เรียนรู้จากประสบการณ์

  ภาษาลาว ถอดถอนบทเฮียน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 155. เรือ

  ภาษาลาว เฮือ

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 156. แรก

  ภาษาลาว ทำอิ๊ด

  หมวดหมู่ วันเวลา

 157. โรค

  ภาษาลาว พะยาด

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 158. โรงพยาบาล

  ภาษาลาว โฮงหมอ

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 159. โรงภาพยนตร์

  ภาษาลาว วิสาหกิจฮูปเงา

  หมวดหมู่ สถานที่

 160. วอลเลย์บอล

  ภาษาลาว บานส่ง

  หมวดหมู่ กีฬา

 161. ว่ายกรรเชียง

  ภาษาลาว ลอยหงาย

  หมวดหมู่ กีฬา

 162. ว่ายน้ำ

  ภาษาลาว ลอยน้ำ

  หมวดหมู่ กีฬา

 163. วิ่ง

  ภาษาลาว แล่น

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 164. เวลาเท่าใด

  ภาษาลาว จั๊กโมง

  หมวดหมู่ วันเวลา

 165. สถานที่

  ภาษาลาว บ่อน

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 166. สถานีอนามัย

  ภาษาลาว สุกสาลา

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 167. สนามกีฬา

  ภาษาลาว เดิ่นกิลา

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 168. สนามบิน

  ภาษาลาว เดิ่นยน

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 169. สนุกสนาน

  ภาษาลาว ม่วนซื่น

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 170. ส้มโอ

  ภาษาลาว หมากเกี้ยง (ใหญ่)

  หมวดหมู่ อาหาร

 171. สวย

  ภาษาลาว งาม

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 172. สวัสดี (ทักทาย)

  ภาษาลาว สบายดี

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 173. สวัสดี (อำลา)

  ภาษาลาว โซกดี

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 174. สะพาน

  ภาษาลาว ขัว

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 175. สัญญาณไฟจราจร

  ภาษาลาว ไฟอำนาจ

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 176. สับปะรด

  ภาษาลาว หมากนัด

  หมวดหมู่ อาหาร

 177. สาขา/ด้าน

  ภาษาลาว ขะแหนง

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 178. สำคัญเป็นลำดับต้นๆ

  ภาษาลาว บุลิมมะสิด

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 179. สำนักงาน

  ภาษาลาว ห้องกาน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 180. เสีย

  ภาษาลาว เพ่

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 181. หนังสือ/สมุด

  ภาษาลาว ปึ้ม/ปึ้มเขียน

  หมวดหมู่ ของใช้

 182. หน้าต่าง

  ภาษาลาว ป่องเยี่ยม

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 183. หมี่ผัด

  ภาษาลาว คั่วหมี่

  หมวดหมู่ อาหาร

 184. หมูหัน

  ภาษาลาว หมูปิ่น

  หมวดหมู่ อาหาร

 185. หลอด

  ภาษาลาว ท่อดูด

  หมวดหมู่ อาหาร

 186. หวงแหน

  ภาษาลาว แพง

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 187. ห้องไอซียู

  ภาษาลาว ห้องมรสุม

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 188. ห้ามสูบบุหรี่

  ภาษาลาว ห้ามสูบยา

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 189. หาย

  ภาษาลาว เสีย

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 190. เหมือนกัน

  ภาษาลาว คือกัน

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 191. เหรียญทอง

  ภาษาลาว (เหรียญ) คำ

  หมวดหมู่ กีฬา

 192. เหรียญทองแดง

  ภาษาลาว (เหรียญ) ทอง

  หมวดหมู่ กีฬา

 193. อยู่ที่ไหน

  ภาษาลาว อยู่ไส อยู่บ่อนใด

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 194. อร่อย

  ภาษาลาว แซ่บ

  หมวดหมู่ อาหาร

 195. อาหารกลางวัน

  ภาษาลาว ข้าวสวาย/ข้าวเที่ยง

  หมวดหมู่ อาหาร

 196. อาหารเช้า

  ภาษาลาว ข้าวเซ้า

  หมวดหมู่ อาหาร

 197. อาหารเย็น

  ภาษาลาว ข้าวแลง

  หมวดหมู่ อาหาร

 198. อุปสรรค/ปัญหา

  ภาษาลาว ข้อยุ่งยาก

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 199. แอร์โฮสเตส

  ภาษาลาว โอแตส, สาวอากาศ

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 200. ไอศกรีม

  ภาษาลาว กะแล่ม

  หมวดหมู่ อาหาร

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำศัพท์ไทย – ลาว ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำศัพท์ไทย – ลาว ที่ใช้บ่อย
Download