ตัวอย่าง คำศัพท์ไทย – ลาว ที่ใช้บ่อย 200 คำ

ประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประเทศไทย อีกทั้งเรากำลังจะเปิดอาเซียนในเร็ววันนี้ ไม่เป็นการเสียหายอะไรถ้าเราจะลองมาศึกษาภาษาลาวเบื้องต้นกัน

รวมตัวอย่างของ คำศัพท์ไทย – ลาว ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำศัพท์ไทย – ลาว ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. (รถ) ชน

  ภาษาลาว (ลด) ตำ

  หมวด คำกิริยา

 2. (หมู)ย่าง

  ภาษาลาว ปิ้ง (หมู)

  หมวด อาหาร

 3. กระดาษ

  ภาษาลาว เจ้ย

  หมวด ของใช้

 4. กระดาษชำระ

  ภาษาลาว เจี้ยอะนามัย

  หมวด ของใช้

 5. กระผม/ฉัน

  ภาษาลาว ข้าพะเจ้า/ข้อย

  หมวด สรรพนาม

 6. กรีฑา

  ภาษาลาว แล่นและลาน

  หมวด กีฬา

 7. กลางคืน

  ภาษาลาว กางคืน

  หมวด วันเวลา

 8. ก๋วยเตี๋ยว

  ภาษาลาว เฝอ

  หมวด อาหาร

 9. กะละมัง

  ภาษาลาว ซาม

  หมวด ของใช้

 10. กางเกง

  ภาษาลาว โส้ง

  หมวด ของใช้

 11. การประชุม/ที่ประชุม

  ภาษาลาว กองปะซุม

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 12. การประชุมโต๊ะกลม

  ภาษาลาว กองปะซุมโต๊ะมน

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 13. การสอบ/การแข่งขัน

  ภาษาลาว การเส็ง/การสอบเส็ง

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 14. กี่บาท

  ภาษาลาว จั๊กบาท

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 15. เก็บเงิน

  ภาษาลาว คิดเงิน (เวลาไปทานอาหาร)

  หมวด อาหาร

 16. เก้าอี้

  ภาษาลาว ตั่ง

  หมวด ของใช้

 17. แก้ว

  ภาษาลาว จอก

  หมวด อาหาร

 18. ขนมจีน

  ภาษาลาว เข้าปุ้น

  หมวด อาหาร

 19. ขนมปัง

  ภาษาลาว ข้าวจี่

  หมวด อาหาร

 20. ขโมย

  ภาษาลาว ลัก

  หมวด คำกิริยา

 21. ขวด

  ภาษาลาว แก้ว (ขวดพลาสติกใช้คำว่า ตุ๊ก)

  หมวด อาหาร

 22. ของใช้/สิ่งของ

  ภาษาลาว เคื่อง

  หมวด ของใช้

 23. ข้อเท็จจริง

  ภาษาลาว ข้อแท้จริง

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 24. ขอโทษ

  ภาษาลาว ขอโทด

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 25. ขอบคุณ (มาก)

  ภาษาลาว ขอบใจ (หลาย)

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 26. ขอแสดงความขอบคุณ

  ภาษาลาว ขอแสดงความฮู้บุนคุน

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 27. ขอแสดงความยินดี

  ภาษาลาว ซมเซย

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 28. ขอให้มีสุขภาพดี

  ภาษาลาว ขอให้เข้มแข็ง

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 29. ขอให้อายุยืน

  ภาษาลาว ขอให้มั่นยืน

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 30. ข้าวต้ม

  ภาษาลาว ข้าวเปียก

  หมวด อาหาร

 31. ข้าวสวย

  ภาษาลาว เข้าจ้าว

  หมวด อาหาร

 32. เข็มกลัด

  ภาษาลาว สายเอว

  หมวด ของใช้

 33. แข่งเรือ

  ภาษาลาว ซ่วงเฮือ

  หมวด กีฬา

 34. ครับ/ค่ะ

  ภาษาลาว เจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโสน้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า)

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 35. คิดเงิน/เช็คบิล

  ภาษาลาว ไล่เงิน

  หมวด คำกิริยา

 36. คุณ (ผู้ชาย)

  ภาษาลาว ท่าน

  หมวด สรรพนาม

 37. คุณ (ผู้หญิง)

  ภาษาลาว ท่านนาง

  หมวด สรรพนาม

 38. คุณชื่ออะไร

  ภาษาลาว เจ้าซื่อหยัง

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 39. คุณเป็นอย่างไรบ้าง

  ภาษาลาว สบายดีบ่

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 40. คุณมาจากไหน

  ภาษาลาว เจ้ามาแต่ใส

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 41. เครื่องบิน

  ภาษาลาว ยน

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 42. ใคร

  ภาษาลาว ใผ

  หมวด สรรพนาม

 43. จาก...นาฬิกา ถึง...นาฬิกา

  ภาษาลาว แต่...โมง ฮอด....โมง/แต่...โมง หา.....โมง

  หมวด วันเวลา

 44. จุดแข็ง/จุดเด่น

  ภาษาลาว ท่าแฮง

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 45. เจ้า

  ภาษาลาว ท่าน, คุณ

  หมวด สรรพนาม

 46. ฉันชื่อ

  ภาษาลาว ข่อยซื่อ

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 47. ฉันรักเธอ

  ภาษาลาว ข้อยฮักเจ้า

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 48. ชกมวย

  ภาษาลาว ตีมวย

  หมวด กีฬา

 49. ชนแก้ว

  ภาษาลาว ตำจอก

  หมวด คำกิริยา

 50. ชมพู่

  ภาษาลาว หมากจอง

  หมวด อาหาร

 51. ช้อน

  ภาษาลาว บ่วง

  หมวด อาหาร

 52. ชาม

  ภาษาลาว ถ้วย

  หมวด อาหาร

 53. ใช่

  ภาษาลาว แม่นแล้ว, เจ้า

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 54. ซ่อม

  ภาษาลาว แปง

  หมวด คำกิริยา

 55. ซอย/ตรอก

  ภาษาลาว ฮ่อม

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 56. ดวงตะวัน

  ภาษาลาว ดวงตะเว็น

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 57. ดับ (ไฟ)

  ภาษาลาว มอด (ไฟ)

  หมวด คำกิริยา

 58. เดิน

  ภาษาลาว ย่าง

  หมวด คำกิริยา

 59. ต้อนรับ

  ภาษาลาว ฮับต้อน

  หมวด คำกิริยา

 60. ต้อนรับด้วยความยินดี

  ภาษาลาว คำนับฮับต้อน

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 61. ตะเกียบ

  ภาษาลาว ไม้ทู่

  หมวด อาหาร

 62. ตะพาบน้ำ

  ภาษาลาว ปลาฝา

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 63. ตัวแทน, ผู้แทน

  ภาษาลาว ผู้ต่างหน้า

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 64. แตงโม

  ภาษาลาว หมากโม

  หมวด อาหาร

 65. ถึง

  ภาษาลาว ฮอด

  หมวด คำกิริยา

 66. ถุงเท้า

  ภาษาลาว รองเท้า

  หมวด ของใช้

 67. ถุงพลาสติก

  ภาษาลาว ถงยาง

  หมวด ของใช้

 68. ทองคำ

  ภาษาลาว คำ

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 69. ท้องถิ่นทุรกันดาร

  ภาษาลาว เขตห่างไกซอกหลีก

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 70. ทอด

  ภาษาลาว จืน

  หมวด อาหาร

 71. ทอผ้า

  ภาษาลาว ต่ำหูก, ต่ำแผ่น

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 72. ทำกับข้าว/ทำอาหาร

  ภาษาลาว แต่งกิน

  หมวด อาหาร

 73. ทำอะไร

  ภาษาลาว เฮ็ดหยัง

  หมวด คำถาม

 74. ทิ้ง, ทำให้ตก (สิ่งของ,ขยะ)

  ภาษาลาว ทิ้ม

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 75. ที่ขายตั๋ว

  ภาษาลาว บ่อนขายปี้

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 76. เท่าไหร่

  ภาษาลาว เท่าได๋

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 77. น้อง (ผู้ชาย/ผู้หญิง)

  ภาษาลาว น้อง

  หมวด สรรพนาม

 78. น้อยหน่า

  ภาษาลาว หมากเขียบ

  หมวด อาหาร

 79. นักบิน/กัปตัน

  ภาษาลาว ปิล็อต

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 80. นางพยาบาล

  ภาษาลาว นางแพด

  หมวด สุขภาพ

 81. นาน/ช้า

  ภาษาลาว ดน

  หมวด วันเวลา

 82. นานมาแล้ว

  ภาษาลาว แต่โดน

  หมวด วันเวลา

 83. นายแพทย์, แพทย์หญิง

  ภาษาลาว ท่านหมอ

  หมวด สุขภาพ

 84. น่ารัก

  ภาษาลาว น่าฮัก

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 85. นาฬิกา

  ภาษาลาว โมง

  หมวด ของใช้

 86. น้ำแข็ง

  ภาษาลาว น้ำก้อน

  หมวด อาหาร

 87. น้ำเปล่า

  ภาษาลาว น้ำล่า

  หมวด อาหาร

 88. น้ำมันดีเซล

  ภาษาลาว กาซ่วน

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 89. น้ำมันเบนซิน

  ภาษาลาว แอ๊ดซัง

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 90. เนย

  ภาษาลาว เบอ

  หมวด อาหาร

 91. เนื้อ (วัว ไก่ หมู ปลา แพะ)

  ภาษาลาว ซี้น (งัว ไก่ หมู ปา แบ้)

  หมวด อาหาร

 92. เนื่องจากว่า/เพราะว่า

  ภาษาลาว ย้อนว่า

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 93. เนื้อย่าง

  ภาษาลาว ชี้นดาด

  หมวด อาหาร

 94. บัตรโดยสาร/ตั๋ว

  ภาษาลาว ปี้

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 95. บัตรโดยสารเครื่องบิน

  ภาษาลาว ปี้-ยน

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 96. บาสเก็ตบอล

  ภาษาลาว บานบ้วง

  หมวด กีฬา

 97. บุรุษพยาบาล

  ภาษาลาว นายแพด

  หมวด สุขภาพ

 98. แบดมินตัน

  ภาษาลาว ดอกปีกไก่

  หมวด กีฬา

 99. ใบประกาศเกียรติคุณ

  ภาษาลาว ใบยั่งยืน

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 100. ปลาร้า

  ภาษาลาว ปลาแดก

  หมวด อาหาร

 101. ปวดหัว

  ภาษาลาว เจ็บหัว

  หมวด สุขภาพ

 102. ปากกา

  ภาษาลาว บิ๊ก

  หมวด ของใช้

 103. ปาท่องโก๋

  ภาษาลาว ขนมคู่

  หมวด อาหาร

 104. เปตอง

  ภาษาลาว เปตัง/หมากบูน (Boules ในภาษาฝรั่งเศส)

  หมวด กีฬา

 105. เปรี้ยว

  ภาษาลาว ส้ม

  หมวด อาหาร

 106. เปล่า/ไม่คิดมูลค่า/ฟรี

  ภาษาลาว ล่า (เช่น ความช่วยเหลือล่า)

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 107. เปิด

  ภาษาลาว ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คำว่าเปิด)

  หมวด คำกิริยา

 108. ผงชูรส

  ภาษาลาว แป้งนัว

  หมวด อาหาร

 109. ผงซักฟอก

  ภาษาลาว สบู่ฝุ่น/แฟ๊บ

  หมวด ของใช้

 110. ผลไม้

  ภาษาลาว หมากไม้

  หมวด อาหาร

 111. ผ้าถุง

  ภาษาลาว ผ้าซิ่น

  หมวด ของใช้

 112. ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

  ภาษาลาว ขั่นเทิง

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 113. ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ

  ภาษาลาว เจ้ากาน

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 114. ผู้หญิง

  ภาษาลาว แม่หยิง

  หมวด สรรพนาม

 115. ฝรั่ง

  ภาษาลาว หมากสีดา

  หมวด อาหาร

 116. พยาธิ (เช่น พยาธิตัวตืด)

  ภาษาลาว แม่กาฝาก

  หมวด สุขภาพ

 117. พริก

  ภาษาลาว หมากเผ็ด

  หมวด อาหาร

 118. พรุ่งนี้

  ภาษาลาว มื้ออื่น

  หมวด วันเวลา

 119. พักไว้ก่อน

  ภาษาลาว โจ๊ะ

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 120. พี่ (ผู้ชาย)

  ภาษาลาว อ้าย

  หมวด สรรพนาม

 121. พี่ (ผู้หญิง)

  ภาษาลาว เอื้อย

  หมวด สรรพนาม

 122. พูด/คุย

  ภาษาลาว เว้า/ลม

  หมวด คำกิริยา

 123. ฟุตบอล

  ภาษาลาว เตะบาน (Balle ในภาษาฝรั่งเศส)

  หมวด กีฬา

 124. ไฟเกียม

  ภาษาลาว ไฟเหลือง

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 125. ไฟเสรี

  ภาษาลาว ไฟเขียว (สลับที่กันหรือเปล่า)

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 126. มะม่วง

  ภาษาลาว หมากม่วง

  หมวด อาหาร

 127. มะละกอ

  ภาษาลาว หมากฮุ่ง

  หมวด อาหาร

 128. มะละกอ/ส้มตำ

  ภาษาลาว หมากฮุ่ง/ตำหมากฮุ่ง

  หมวด อาหาร

 129. มื้อ (อาหาร)

  ภาษาลาว คาบ

  หมวด วันเวลา

 130. แม่น้ำโขง

  ภาษาลาว แม่น้ำของ

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 131. ไม่กลัว

  ภาษาลาว บ่ย่าน

  หมวด คำกิริยา

 132. ไม้จิ้มฟัน

  ภาษาลาว ไม้จิ้มแข่ว

  หมวด อาหาร

 133. ไม่ชอบ

  ภาษาลาว บ่มัก

  หมวด คำกิริยา

 134. ไม่ใช่

  ภาษาลาว บ่, บ่แม่น

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 135. ไม่ดี

  ภาษาลาว บ่ดี

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 136. ไม่เป็นไร

  ภาษาลาว บ่เป็นหยัง

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 137. ไม่รู้

  ภาษาลาว บ่ฮู้

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 138. ยาสีฟัน

  ภาษาลาว ยาถูแข่ว

  หมวด อาหาร

 139. ยินดีที่ได้รู้จัก

  ภาษาลาว ยินดีที่ฮู้จัก

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 140. เยี่ยมเยือน

  ภาษาลาว เยี่ยมยาม

  หมวด คำกิริยา

 141. เยือน

  ภาษาลาว เยี่ยมยาม

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 142. รถจักรยาน

  ภาษาลาว ลดถีบ

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 143. รถจักรยานยนต์

  ภาษาลาว ลดจัก

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 144. รถบรรทุก

  ภาษาลาว ลดบันทุก/ลดหนัก

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 145. รถประจำทาง

  ภาษาลาว ลดเม

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 146. รถยนต์

  ภาษาลาว ลดเก๋ง/ลดใหญ่

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 147. รถสามล้อ

  ภาษาลาว จัมโบ้/ตุ๊กๆ

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 148. รองเท้า

  ภาษาลาว เกิบ

  หมวด ของใช้

 149. ร้อน

  ภาษาลาว ฮ้อน

  หมวด อาหาร

 150. รักษา

  ภาษาลาว ปิ่นปัว

  หมวด สุขภาพ

 151. ร้านปะยาง

  ภาษาลาว ฮ้านจอดยาง

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 152. ร้านอาหาร

  ภาษาลาว ร้านกินดื่ม

  หมวด อาหาร

 153. รีบ

  ภาษาลาว ฟ้าว

  หมวด วันเวลา

 154. เรียกว่า

  ภาษาลาว เอิ้นว่า

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 155. เรือ

  ภาษาลาว เฮือ

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 156. แรก

  ภาษาลาว ทำอิ๊ด

  หมวด วันเวลา

 157. โรค

  ภาษาลาว พะยาด

  หมวด สุขภาพ

 158. โรงพยาบาล

  ภาษาลาว โฮงหมอ

  หมวด สุขภาพ

 159. โรงภาพยนตร์

  ภาษาลาว วิสาหกิจฮูปเงา

  หมวด สถานที่

 160. วอลเลย์บอล

  ภาษาลาว บานส่ง

  หมวด กีฬา

 161. ว่ายน้ำ

  ภาษาลาว ลอยน้ำ

  หมวด กีฬา

 162. วิ่ง

  ภาษาลาว แล่น

  หมวด คำกิริยา

 163. เวลาเท่าใด

  ภาษาลาว จั๊กโมง

  หมวด วันเวลา

 164. สถานที่

  ภาษาลาว บ่อน

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 165. สถานีอนามัย

  ภาษาลาว สุกสาลา

  หมวด สุขภาพ

 166. สนับสนุน, ส่งเสริม

  ภาษาลาว ซุกยู้

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 167. สนามกีฬา

  ภาษาลาว เดิ่นกิลา

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 168. สนามบิน

  ภาษาลาว เดิ่นยน

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 169. สนุกสนาน

  ภาษาลาว ม่วนซื่น

  หมวด คำกิริยา

 170. ส้มโอ

  ภาษาลาว หมากเกี้ยง (ใหญ่)

  หมวด อาหาร

 171. สวย

  ภาษาลาว งาม

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 172. สวัสดี (ทักทาย)

  ภาษาลาว สบายดี

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 173. สวัสดี (อำลา)

  ภาษาลาว โซกดี

  หมวด การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 174. สะพาน

  ภาษาลาว ขัว

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 175. สัญญาณไฟจราจร

  ภาษาลาว ไฟอำนาจ

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 176. สับปะรด

  ภาษาลาว หมากนัด

  หมวด อาหาร

 177. สาขา/ด้าน

  ภาษาลาว ขะแหนง

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 178. สำคัญเป็นลำดับต้นๆ

  ภาษาลาว บุลิมมะสิด

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 179. สำนักงาน

  ภาษาลาว ห้องกาน

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 180. เสีย

  ภาษาลาว เพ่

  หมวด คำกิริยา

 181. หนังสือ/สมุด

  ภาษาลาว ปึ้ม/ปึ้มเขียน

  หมวด ของใช้

 182. หน้าต่าง

  ภาษาลาว ป่องเยี่ยม

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 183. หมี่ผัด

  ภาษาลาว คั่วหมี่

  หมวด อาหาร

 184. หมูหัน

  ภาษาลาว หมูปิ่น

  หมวด อาหาร

 185. หลอด

  ภาษาลาว ท่อดูด

  หมวด อาหาร

 186. หวงแหน

  ภาษาลาว แพง

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 187. ห้องไอซียู

  ภาษาลาว ห้องมรสุม

  หมวด สุขภาพ

 188. ห้ามสูบบุหรี่

  ภาษาลาว ห้ามสูบยา

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 189. หาย

  ภาษาลาว เสีย

  หมวด คำกิริยา

 190. เหมือนกัน

  ภาษาลาว คือกัน

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 191. เหรียญทอง

  ภาษาลาว (เหรียญ) คำ

  หมวด กีฬา

 192. เหรียญทองแดง

  ภาษาลาว (เหรียญ) ทอง

  หมวด กีฬา

 193. อยู่ที่ไหน

  ภาษาลาว อยู่ไส อยู่บ่อนใด

  หมวด คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 194. อร่อย

  ภาษาลาว แซ่บ

  หมวด อาหาร

 195. อาหารกลางวัน

  ภาษาลาว ข้าวสวาย/ข้าวเที่ยง

  หมวด อาหาร

 196. อาหารเช้า

  ภาษาลาว ข้าวเซ้า

  หมวด อาหาร

 197. อาหารเย็น

  ภาษาลาว ข้าวแลง

  หมวด อาหาร

 198. อุปสรรค/ปัญหา

  ภาษาลาว ข้อยุ่งยาก

  หมวด คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 199. แอร์โฮสเตส

  ภาษาลาว โอแตส, สาวอากาศ

  หมวด ยานพาหนะและการเดินทาง

 200. ไอศกรีม

  ภาษาลาว กะแล่ม

  หมวด อาหาร

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำศัพท์ไทย – ลาว ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำศัพท์ไทย – ลาว ที่ใช้บ่อย
Download