ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "โชคดี"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  โชคดี

  運が良い

  ภาษาญี่ปุ่น うんがよい

  ประเภท n

 • 2/6

  โชคดี

  ラッキー

  ภาษาญี่ปุ่น ラッキー

  ประเภท adj-na

 • 3/6

  โชคดี

  幸い

  ภาษาญี่ปุ่น さいわい

  ประเภท adj-na

 • 4/6

  โชคดี

  幸運

  ภาษาญี่ปุ่น こううん

  ประเภท adj-na

 • 5/6

  โชคดี

  運よく

  ภาษาญี่ปุ่น うんよく

  ประเภท adv

 • 6/6

  โชคดี

  運良く

  ภาษาญี่ปุ่น うんよく

  ประเภท adv

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "โชคดี"   ได้แก่