ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "อาหารเช้า"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/4

  อาหารเช้า

  朝御飯

  ภาษาญี่ปุ่น あさごはん

  ประเภท n

 • 2/4

  อาหารเช้า

  朝ご飯

  ภาษาญี่ปุ่น あさごはん

  ประเภท n

 • 3/4

  อาหารเช้า

  朝御飯

  ภาษาญี่ปุ่น あさごはん

  ประเภท n

 • 4/4

  อาหารเช้า

  朝食

  ภาษาญี่ปุ่น ちょうしょく

  ประเภท n

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "อาหารเช้า"   ได้แก่