ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "อาหารกลางวัน"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/4

  อาหารกลางวัน

  昼飯

  ภาษาญี่ปุ่น ひるめし

  ประเภท n

 • 2/4

  อาหารกลางวัน

  ランチ

  ภาษาญี่ปุ่น ランチ

  ประเภท n

 • 3/4

  อาหารกลางวัน

  昼食

  ภาษาญี่ปุ่น ちゅうしょく

  ประเภท n

 • 4/4

  อาหารกลางวัน

  昼餐

  ภาษาญี่ปุ่น ちゅうさん

  ประเภท n