ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "หลบๆ ซ่อนๆ,แอบ,ลักลอบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หลบๆ ซ่อนๆ,แอบ,ลักลอบ

    こっそり

    ภาษาญี่ปุ่น こっそり

    ประเภท adv-to