คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

พิธีของพนักงานดับเพลิงในช่วงปีใหม่ที่ทุกคนจะมาพร้อมกันและซ้อมดับเพลิง

คำศัพท์ภาษาไทย

v ›

出初式

ภาษาญี่ปุ่นでぞめしき

1