ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "พิธีของพนักงานดับเพลิงในช่วงปีใหม่ที่ทุกคนจะมาพร้อมกันและซ้อมดับเพลิง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พิธีของพนักงานดับเพลิงในช่วงปีใหม่ที่ทุกคนจะมาพร้อมกันและซ้อมดับเพลิง

    出初式

    ภาษาญี่ปุ่น でぞめしき

    ประเภท v