ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ทำบุญ"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  ทำบุญ

  徳を積む

  ภาษาญี่ปุ่น とくをつむ

  ประเภท v

 • 2/3

  ทำบุญ

  寄進する

  ภาษาญี่ปุ่น きしんする

  ประเภท v

 • 3/3

  ทำบุญ

  布施をする

  ภาษาญี่ปุ่น ふせをする

  ประเภท v