ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ด้วยตัวเอง"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  ด้วยตัวเอง

  自分

  ภาษาญี่ปุ่น じぶん

  ประเภท pn

 • 2/2

  ด้วยตัวเอง

  手ずから

  ภาษาญี่ปุ่น てずから

  ประเภท n

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ด้วยตัวเอง"   ได้แก่