ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(ของ) ที่ไม่ได้จากจนแห้งสนิท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (ของ) ที่ไม่ได้จากจนแห้งสนิท

    生干し

    ภาษาญี่ปุ่น なまぼし

    ประเภท n

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "n" เหมือนกับ "(ของ) ที่ไม่ได้จากจนแห้งสนิท"   ได้แก่

(กระดาษ)ขนาดประมาณ 15 x 21 ซม.(กระดาษ)ขนาดประมาณ 15 x 21 ซม.
(กระดูก)ลูกสะบ้า(กราฟ)แกน y,แกนตั้ง
(กลุ่มดาว) ฟินิกส์(กล้วย) 1 หวี
(กล้องถ่ายรูป เลนส์) ที่มีมุมกว้าง(การกล่าวโทษ)ที่ไม่มีมูลความจริง,ไม่ซื่อสัตย์,(ดัง)แต่ชื่อ
(การฉลอง) ครบรอบ....ปี(การตกแต่ง)ฝังลงไปในเนื้อทอง ไม้ โลหะ,การตัดแม่พิมพ์ส่วนที่ผิดออกและใส่ตัวใหม่ลงไป
(การตกแต่ง)ฝังลงไปในเนื้อทอง ไม้ โลหะ,การตัดแม่พิมพ์ส่วนที่ผิดออกและใส่ตัวใหม่ลงไป(การทาน)หนึ่งคำ,การพูดสั้น ๆ
(การปรึกษาหารือ)ขั้นสุดท้าย,ขั้นหาข้อสรุป(การเข้าหรือโดยสาร) โดยไม่มีตั๋ว
(การเจรจา)ประสบผลสำเร็จ,(แผนที่วางไว้)เป็นจริง(การเรียน)ระดับชั้นเดียวกัน
(การแบ่ง)พื้นที่ทางด้านสภาพอากาศ(การแสดงสีหน้า ท่าทาง)ดูสมจริง
(กิโมโน เสื้อผ้า)ที่มีลวดลายทั้งตัว

(ของ) ที่ไม่ได้จากจนแห้งสนิท

ดู คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "n" ทั้งหมด view more