คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

กิจวัตรประจำวัน

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

日課

ภาษาญี่ปุ่นにっか

1