การเจรจาต่อรองเบื้องต้น

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

予備交渉

ภาษาญี่ปุ่นよびこうしょう

1