ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(การทาน)หนึ่งคำ,การพูดสั้น ๆ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (การทาน)หนึ่งคำ,การพูดสั้น ๆ

    一口

    ภาษาญี่ปุ่น ひとくち

    ประเภท n

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "(การทาน)หนึ่งคำ,การพูดสั้น ๆ"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทย
การพูดรวบสั้น ๆ,การพูดสรุปง่าย ๆ略言
การพูดโดยไม่ระวังคำพูด,การพูดโดยไม่ยั้งคิด,การพูดพล่อย ๆ放言
(คำพูด อากัปกริยา)ต่ำ ๆ พล่อย ๆ蓮っ葉
คำพูดที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของคนทั่ว ๆ ไป逆説
(พูด)พึมพำคำสองคำ,(หยด) ติ๋ง,โหว่,อยู่เดี่ยว ๆぽつんと
การพูดอ้อม ๆ,การเลี่ยงไปใช้คำอื่นแทนคำที่ไม่เป็นมงคลหรือไม่เหมาะกับกาละเทศะ婉曲
การแสดงคำอธิบายสั้น ๆ บนหน้าจอ โดยจะค่อย ๆ แสดงขึ้นมาหลังจากเอาเมาส์ไปวางไว้ (คอมพิวเตอร์)バルーンヘルプ
เหตุผลผิด ๆ ที่อ้างขึ้นเพื่อตบตา,คำพูดเล่นลิ้นเพื่อตบตา,เจ้าสำบัดสำนวน詭弁
ดนตรีคั่นระหว่างเพลงแบบโบราณของญี่ปุ่น,เสียงร้องหรือปรบมือตามจังหวะเพลง,คำพูดสอดแทรกเป็นช่วง ๆ間の手

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "n" เหมือนกับ "(การทาน)หนึ่งคำ,การพูดสั้น ๆ"   ได้แก่

(กระดาษ)ขนาดประมาณ 15 x 21 ซม.(กระดาษ)ขนาดประมาณ 15 x 21 ซม.
(กระดูก)ลูกสะบ้า(กราฟ)แกน y,แกนตั้ง
(กลุ่มดาว) ฟินิกส์(กล้วย) 1 หวี
(กล้องถ่ายรูป เลนส์) ที่มีมุมกว้าง(การกล่าวโทษ)ที่ไม่มีมูลความจริง,ไม่ซื่อสัตย์,(ดัง)แต่ชื่อ
(การฉลอง) ครบรอบ....ปี(การตกแต่ง)ฝังลงไปในเนื้อทอง ไม้ โลหะ,การตัดแม่พิมพ์ส่วนที่ผิดออกและใส่ตัวใหม่ลงไป
(การตกแต่ง)ฝังลงไปในเนื้อทอง ไม้ โลหะ,การตัดแม่พิมพ์ส่วนที่ผิดออกและใส่ตัวใหม่ลงไป

(การทาน)หนึ่งคำ,การพูดสั้น ๆ

(การปรึกษาหารือ)ขั้นสุดท้าย,ขั้นหาข้อสรุป(การเข้าหรือโดยสาร) โดยไม่มีตั๋ว
(การเจรจา)ประสบผลสำเร็จ,(แผนที่วางไว้)เป็นจริง(การเรียน)ระดับชั้นเดียวกัน
(การแบ่ง)พื้นที่ทางด้านสภาพอากาศ(การแสดงสีหน้า ท่าทาง)ดูสมจริง
(กิโมโน เสื้อผ้า)ที่มีลวดลายทั้งตัว(ของ) ที่ไม่ได้จากจนแห้งสนิท
ดู คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "n" ทั้งหมด view more