ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(กรุณา) ดู,มอง,ชม"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  (กรุณา) ดู,มอง,ชม

  ご覧なさい

  ภาษาญี่ปุ่น ごらんなさい

  ประเภท exp

 • 2/2

  (กรุณา) ดู,มอง,ชม

  御覧なさい

  ภาษาญี่ปุ่น ごらんなさい

  ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "(กรุณา) ดู,มอง,ชม"   ได้แก่