ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(กฎ ข้อบังคับ)เล็ก ๆ น้อย ๆ,ไม่สำคัญ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (กฎ ข้อบังคับ)เล็ก ๆ น้อย ๆ,ไม่สำคัญ

    有らずもがな

    ภาษาญี่ปุ่น あらずもがな

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "(กฎ ข้อบังคับ)เล็ก ๆ น้อย ๆ,ไม่สำคัญ"   ได้แก่