ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Pn

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

(พวก)เรา,(พวก)ตัวเอง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 身共

ข้า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 乃公

ข้า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

คนโน้น,เขา,หล่อน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ あの人

คุณ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 貴方

คุณ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ あなた

ด้วยตัวเอง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 自分

ตนเอง,ตัวข้า,พวกข้า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ตัวข้า,ตนเอง,แก,เจ้า,เอ็ง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 己れ

ที่ใดที่หนึ่ง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 何処其処

พวกเขา

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 彼等

พวกเขา

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 彼ら

พวกเขา

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 彼女等

พวกเรา

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 我等

พวกเรา

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 我々

พี่ชาย(คำยกย่อง)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 大兄

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ