คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท vs-s

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท VS-S ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท vs-s

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท VS-S ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. กระหาย
  ภาษาญี่ปุ่น 渇する
 2. กลมเกลียว,ปรองดอง,คืนดี,ปรับเข้าหากัน
  ภาษาญี่ปุ่น 和する
 3. กลับคืน(สู่สภาพเดิมหรือก่อนหน้า)
  ภาษาญี่ปุ่น 復する
 4. กอด,มี,นำ
  ภาษาญี่ปุ่น 擁する
 5. การกล่าวขอโทษ,การขออภัย,การขอบคุณ,การปฏิเสธ (คำเชิญ)
  ภาษาญี่ปุ่น 謝する
 6. การควบคุม (ม้า คน),การจูงจมูก(คน),การกุมบังเหียน
  ภาษาญี่ปุ่น 御する
 7. การบรรเลงดนตรี,การเล่นเครื่องดนตรี
  ภาษาญี่ปุ่น 奏する
 8. การเอาของส่วนรวมมาเป็นของตัวเอง,เอามาใช้ส่วนตัว
  ภาษาญี่ปุ่น 私する
 9. การแสดง,การชี้
  ภาษาญี่ปุ่น 表する
 10. การแสดงความเคารพ,รับ,ดู
  ภาษาญี่ปุ่น 排する
 11. ก่อให้เกิดโทษ ส่งผลร้าย,ทำลาย,ทำให้เน่าเสีย
  ภาษาญี่ปุ่น 毒する
 12. ขาด,สะดุด,หมด,หาย,จบสิ้น,ห่างไกลมาก
  ภาษาญี่ปุ่น 絶する
 13. ขีด,ลากเส้น,ขีดเส้นแบ่ง
  ภาษาญี่ปุ่น 画する
 14. ควบคุม,ปราบปราม,ปกครอง,จัดการ
  ภาษาญี่ปุ่น 制する
 15. ความรัก,การหลงรัก
  ภาษาญี่ปุ่น 恋する
 16. คาดการณ์,คำนึงถึง
  ภาษาญี่ปุ่น 察する
 17. งอ(ขอศอก เข่า นิ้ว),ยอมจำนน,ยอมแพ้
  ภาษาญี่ปุ่น 屈する
 18. จนปัญญา,ขัดสน,อับจน
  ภาษาญี่ปุ่น 窮する
 19. จม,ซ่อนตัว,ลับหายไป,ล่วงลับ,ยึด,ไม่เห็นค่า
  ภาษาญี่ปุ่น 没する
 20. จัดรวมอยู่ใน (ประเภท)
  ภาษาญี่ปุ่น 類する
 21. จำกัด,ลด
  ภาษาญี่ปุ่น 節する
 22. จำเป็นต้องใช้,ต้องการ
  ภาษาญี่ปุ่น 要する
 23. ช่วยเหลือ
  ภาษาญี่ปุ่น 資する
 24. ดำเนิน(แผนการ),อาศัย(วิธีการหรืออุบาย)
  ภาษาญี่ปุ่น 弄する
 25. ดูว่าเป็น,มองแล้วเห็นว่า,จับตามอง
  ภาษาญี่ปุ่น 目する
 26. ตก,หมกมุ่น(ในทางที่ไม่ดี)
  ภาษาญี่ปุ่น 堕する
 27. ตั้งชื่อ,ตั้งหัวเรื่อง
  ภาษาญี่ปุ่น 題する
 28. ติด,มอบหมาย
  ภาษาญี่ปุ่น 付する
 29. ติด,มอบหมาย
  ภาษาญี่ปุ่น 附する
 30. ตื่นเต้นจนออกท่าทาง,เดือดดาล,รุนแรง
  ภาษาญี่ปุ่น 激する
 31. ต่อ
  ภาษาญี่ปุ่น 対する
 32. ต่อต้าน,ผิด(กฎ),หันหลัง
  ภาษาญี่ปุ่น 反する
 33. ต้องการ,ปรารถนา
  ภาษาญี่ปุ่น 欲する
 34. ถวาย,แสดง
  ภาษาญี่ปุ่น 呈する
 35. ทำงานด้วยความเหนื่อยยาก
  ภาษาญี่ปุ่น 労する
 36. ทำลาย,ให้โทษ,ทำให้เสีย,ฆ่า
  ภาษาญี่ปุ่น 害する
 37. ทำเป็นไม่ได้ยิน
  ภาษาญี่ปุ่น 聾する
 38. ทำให้ร้อน,รู้สึกร้อน,หมกมุ่น
  ภาษาญี่ปุ่น 熱する
 39. ทำให้เคลิบเคลิ้มหลงไหล,เย้ายวน,จับใจ
  ภาษาญี่ปุ่น 魅する
 40. บรรลุ,เสร็จสิ้น(ภารกิจ),หมด(อายุขัย),กระทำจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
  ภาษาญี่ปุ่น 全うする
 41. ฝาก,ฝากฝัง,ยกเป็นข้ออ้าง
  ภาษาญี่ปุ่น 托する
 42. ฝาก,ฝากฝัง,ยกเป็นข้ออ้าง
  ภาษาญี่ปุ่น 託する
 43. มี
  ภาษาญี่ปุ่น 有する
 44. มีค่าควรแก่
  ภาษาญี่ปุ่น 価する
 45. มีค่าควรแก่
  ภาษาญี่ปุ่น 値する
 46. ยอมรับ,ปฏิบัติตาม,ดื่มชาหรือยา
  ภาษาญี่ปุ่น 服する
 47. รวมเข้าไว้ด้วยกัน
  ภาษาญี่ปุ่น 合する
 48. รัก
  ภาษาญี่ปุ่น 愛する
 49. รักษา,บำรุงรักษา,ปกปักรักษา,ยึดถืออย่างเคร่งครัด,เจียมตน
  ภาษาญี่ปุ่น 持する
 50. รับใช้
  ภาษาญี่ปุ่น 侍する
 51. รื้อถอน,หยิบออก
  ภาษาญี่ปุ่น 徹する
 52. ลงโทษ
  ภาษาญี่ปุ่น 罰する
 53. ลาออก,ปฏิเสธ,ลากลับ,กล่าวลา
  ภาษาญี่ปุ่น 辞する
 54. ลำเอียง
  ภาษาญี่ปุ่น 偏する
 55. สังกัด,เป็นสายพันธ์,เป็นต้นตระกูล
  ภาษาญี่ปุ่น 属する
 56. สูญเสีย,พลาด(โอกาส)
  ภาษาญี่ปุ่น 失する
 57. หนี,รอดพ้น,หลุดรอด
  ภาษาญี่ปุ่น 脱する
 58. หันหน้าไปทาง
  ภาษาญี่ปุ่น 面する
 59. หาร
  ภาษาญี่ปุ่น 除する
 60. เกิดขึ้น,ปรากฏออกมา,รายงาน
  ภาษาญี่ปุ่น 発する
 61. เกี่ยวกับ
  ภาษาญี่ปุ่น 関する
 62. เก็บ,สะสม
  ภาษาญี่ปุ่น 蔵する
 63. เข้าร่วม,เข้าเป็นพวก
  ภาษาญี่ปุ่น 与する
 64. เข้าใจ,ตีความ
  ภาษาญี่ปุ่น 解する
 65. เปรียบเทียบ
  ภาษาญี่ปุ่น 比する
 66. เปลี่ยนสภาพกลายเป็น ใช้ต่อท้ายคำที่แสดงสภาพเพื่อทำให้เป็นกริยา
  ภาษาญี่ปุ่น 化する
 67. เผชิญ,สะสาง,จัดการ,ตัดสิน,ลงโทษ
  ภาษาญี่ปุ่น 処する
 68. เรียกชื่อ,ขนามนาม,แสร้งทำเป็น
  ภาษาญี่ปุ่น 称する
 69. เรียกเก็บ(ภาษี),กำหนดเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
  ภาษาญี่ปุ่น 課する
 70. เลียนแบบ
  ภาษาญี่ปุ่น 模する
 71. เสิร์ฟ(อาหาร),ใช้ให้เป็นประโยชน์
  ภาษาญี่ปุ่น 供する
 72. เสียหาย,ขาดทุน
  ภาษาญี่ปุ่น 損する
 73. เหมาะสม
  ภาษาญี่ปุ่น 適する
 74. แต่งตัว,แปลงโฉม,รับบทบาท
  ภาษาญี่ปุ่น 扮する
 75. แต่งตั้ง
  ภาษาญี่ปุ่น 補する
 76. แปล
  ภาษาญี่ปุ่น 訳する
 77. แสดงความคิดเห็น,วิจารณ์
  ภาษาญี่ปุ่น 評する
 78. โดน,สัมผัส,ติดต่อ,ต่อ,เชื่อมต่อ,ต่อติด,คบหาสมาคม,พบ
  ภาษาญี่ปุ่น 接する
 79. (โอกาส) ครึ่ง ๆ, 50:50
  ภาษาญี่ปุ่น 相半ばする
 80. ใส่ใจ,อาศัย(คนช่วยพูดให้)
  ภาษาญี่ปุ่น 介する
 81. ให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์,แต่งตั้ง(ยศ),พรรณนา,บรรยาย
  ภาษาญี่ปุ่น 叙する
 82. ได้กำไร
  ภาษาญี่ปุ่น 得する
 83. ได้รับ,แพร่ขยาย
  ภาษาญี่ปุ่น 博する
 84. ไปถึง(เป้าหมาย),ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ
  ภาษาญี่ปุ่น 達する

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท vs-s"