คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท vi

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท VI ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท vi

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท VI ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. เต็มไปด้วย,ถูกกลบ,จมอยู่ใน
    ภาษาญี่ปุ่น 埋まる
  2. ไม่มีทางอื่น,ช่วยไม่ได้
    ภาษาญี่ปุ่น しようがない

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท vi"