คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท v5u

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท V5U ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท v5u

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท V5U ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. กรอก(ข้อความ),ป้อนข้อมูล(ลงคอมพิวเตอร์)
  ภาษาญี่ปุ่น 書き込む
 2. กระทำ,ประพฤติ,เลี้ยงต้อนรับ
  ภาษาญี่ปุ่น 振る舞う
 3. กลบเกลื่อน,อำพราง,แก้ไข
  ภาษาญี่ปุ่น 取り繕う
 4. กลมกลืน
  ภาษาญี่ปุ่น 釣り合う
 5. กลัดกลุ้ม
  ภาษาญี่ปุ่น 思い悩む
 6. กลับมาเจอกันใหม่,บังเอิญเจอ,โชคชะตาพามาให้เจอกัน
  ภาษาญี่ปุ่น 巡り会う
 7. กลืน,เข้าใจดี
  ภาษาญี่ปุ่น 飲み込む
 8. กอดไว้ในวงแขน,กล่อมให้เป็นพวก
  ภาษาญี่ปุ่น 抱き込む
 9. กังขา,สงสัย
  ภาษาญี่ปุ่น 疑う
 10. กังวล,เป็นห่วง
  ภาษาญี่ปุ่น 気遣う
 11. กังวล,เป็นห่วง
  ภาษาญี่ปุ่น 気づかう
 12. กัด,เคี้ยว
  ภาษาญี่ปุ่น 咬む
 13. กัด,เคี้ยว (ของชิ้นเล็ก ๆ เช่น หมากฝรั่ง)
  ภาษาญี่ปุ่น 噛む
 14. การสูบเข้าไป,การดูดเข้าไป
  ภาษาญี่ปุ่น 吸い込む
 15. การหลอมเข้าด้วยกัน
  ภาษาญี่ปุ่น 溶け合う
 16. การอ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์,อ่านเข้ามา,อ่านลงไป
  ภาษาญี่ปุ่น 読み込む
 17. การเดินทางไปกลับประจำวัน
  ภาษาญี่ปุ่น 通う
 18. การเปิดใจซึ่งกันและกัน
  ภาษาญี่ปุ่น 解合う
 19. การให้กำเนิด,ก่อให้เกิด
  ภาษาญี่ปุ่น 産む
 20. กิน
  ภาษาญี่ปุ่น 食らう
 21. กิน
  ภาษาญี่ปุ่น 喰う
 22. กิน
  ภาษาญี่ปุ่น 食う
 23. ขว้างเข้าไปข้างใน
  ภาษาญี่ปุ่น 放り込む
 24. ขอบคุณในความเหนื่อยยาก
  ภาษาญี่ปุ่น 労う
 25. ขอร้อง,วิงวอน,ขอพร
  ภาษาญี่ปุ่น 願う
 26. ขันเกลียวเข้า,ยัดเยี่ยดใส่เข้าไป,ต่อต้าน
  ภาษาญี่ปุ่น 捩じ込む
 27. ขับไล่,ปัดเป่า,ไล่ออก
  ภาษาญี่ปุ่น 追い払う
 28. ขายให้ติดตลาด,ขายให้ได้ผล
  ภาษาญี่ปุ่น 売り込む
 29. ขโมย,แอบทำ,ฆ่า(เวลา)
  ภาษาญี่ปุ่น 盗む
 30. (คน ทะเล)บ้าคลั่ง,บ้าเลือด
  ภาษาญี่ปุ่น 荒れ狂う
 31. คนรู้จัก
  ภาษาญี่ปุ่น 知合う
 32. คนรู้จัก
  ภาษาญี่ปุ่น 知り合う
 33. คบหา,(ไป)เป็นเพื่อน
  ภาษาญี่ปุ่น 付合う
 34. คบหา,(ไป)เป็นเพื่อน
  ภาษาญี่ปุ่น 付き合う
 35. ครบ,เท่ากัน,เข้ากันได้
  ภาษาญี่ปุ่น 揃う
 36. คลอด,ให้กำหนดคลอด,ทำให้เกิด
  ภาษาญี่ปุ่น 生む
 37. คลาดสายตา,หายลับตา
  ภาษาญี่ปุ่น 見失う
 38. คลาน
  ภาษาญี่ปุ่น 這う
 39. คล้ายคลึงกัน
  ภาษาญี่ปุ่น 似通う
 40. (ความฝัน ความหวัง)กลายเป็นจริง
  ภาษาญี่ปุ่น 叶う
 41. (ความเห็น)ไม่ลงรอย,(ความเห็น)แตกต่างกัน,(ความเห็น)ไม่เข้ากัน
  ภาษาญี่ปุ่น 食い違う
 42. (ความเห็น)ไม่ลงรอย,(ความเห็น)แตกต่างกัน,(ความเห็น)ไม่เข้ากัน
  ภาษาญี่ปุ่น 食違う
 43. คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
  ภาษาญี่ปุ่น 付添う
 44. คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
  ภาษาญี่ปุ่น 付き添う
 45. คาดการณ์,คาดหวัง,คาดคะเน,ไว้วางใจ,หมายตา
  ภาษาญี่ปุ่น 見込む
 46. คิด,คิดว่า,รู้สึก
  ภาษาญี่ปุ่น 念う
 47. คิด,คิดว่า,รู้สึก
  ภาษาญี่ปุ่น 想う
 48. คิด,คิดว่า,รู้สึก
  ภาษาญี่ปุ่น 憶う
 49. คิด,คิดว่า,รู้สึก
  ภาษาญี่ปุ่น 思う
 50. คิด,คิดว่า,รู้สึก
  ภาษาญี่ปุ่น 懐う
 51. คิดถึง (เรื่องในอดีต)
  ภาษาญี่ปุ่น 懐かしむ
 52. ค้าขาย
  ภาษาญี่ปุ่น 商う
 53. จอแจ,พลุกพล่าน,คับคั่ง
  ภาษาญี่ปุ่น 賑わう
 54. จัด(อาหารรับแขก),จัดเตรียม,จัดหาให้เพียงพอ,ดูแลจัดการ
  ภาษาญี่ปุ่น 賄う
 55. จัดการ
  ภาษาญี่ปุ่น 取り扱う
 56. จัดการ
  ภาษาญี่ปุ่น 扱う
 57. จัดการ,รับทำ,ใช้(เครื่องจักร),รับรอง(แขก),จัดหา
  ภาษาญี่ปุ่น 取計らう
 58. จัดการ,รับทำ,ใช้(เครื่องจักร),รับรอง(แขก),จัดหา
  ภาษาญี่ปุ่น 取り計らう
 59. จัดการอย่างรอบคอบ,ปรึกษา
  ภาษาญี่ปุ่น 計らう
 60. จัดเป็นระเบียบ,เป็นระเบียบ,พร้อมแล้ว
  ภาษาญี่ปุ่น 調う
 61. จัดเป็นระเบียบ,เป็นระเบียบ,พร้อมแล้ว
  ภาษาญี่ปุ่น 整う
 62. จับงอจนหัก
  ภาษาญี่ปุ่น 圧し合う
 63. จับซึ่งกันและกัน,แย่ง
  ภาษาญี่ปุ่น 取り合う
 64. จับพลาด
  ภาษาญี่ปุ่น 取り損なう
 65. จับพลาด
  ภาษาญี่ปุ่น 取損なう
 66. จิก
  ภาษาญี่ปุ่น 啄む
 67. จ่าย(เงิน)
  ภาษาญี่ปุ่น 払う
 68. จ่ายเงิน
  ภาษาญี่ปุ่น 払い込む
 69. จ่ายเงิน,ชำระเงิน
  ภาษาญี่ปุ่น 支払う
 70. จ้องมอง,กำกับ,คาดเดา
  ภาษาญี่ปุ่น 睨む
 71. จ้าง
  ภาษาญี่ปุ่น 雇う
 72. ฉลอง,แสดงความยินดี,อวยพร,ให้ของเพื่อเป็นการแสดงความยินดี
  ภาษาญี่ปุ่น 祝う
 73. ชดเชย,ชดใช้,ทดแทน
  ภาษาญี่ปุ่น 償う
 74. ชดใช้ (บาป ความผิด)
  ภาษาญี่ปุ่น 贖う
 75. ชอบ,ชื่นชอบ,โปรดปราน,พอใจ,ถูกใจ
  ภาษาญี่ปุ่น 好む
 76. ชอบ,สนใจ,เรียน,(ฝึก)ไว้,ระมัดระวัง
  ภาษาญี่ปุ่น 嗜む
 77. ชะเง้อมองข้างใน
  ภาษาญี่ปุ่น 覗き込む
 78. ชักชวน,เชิญชวน,ชวน
  ภาษาญี่ปุ่น 誘う
 79. ชิม,ทดลองชิม
  ภาษาญี่ปุ่น 味わう
 80. ชุมนุม
  ภาษาญี่ปุ่น 集う
 81. ชุ่มชื้น
  ภาษาญี่ปุ่น 潤う
 82. ช่วยเหลือ,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยงาน
  ภาษาญี่ปุ่น 手伝う
 83. ช่วยให้รอดพ้นจาก
  ภาษาญี่ปุ่น 救う
 84. ซื้อ
  ภาษาญี่ปุ่น 買う
 85. ซื้อตุน,ซื้อจำนวนมาก
  ภาษาญี่ปุ่น 買い込む
 86. ซื้อหา,แลกมา
  ภาษาญี่ปุ่น 購う
 87. (ดอกไม้ที่บานอยู่)หุบ,(ปลายเสื้อ)แคบลง
  ภาษาญี่ปุ่น 窄む
 88. ดัดแปลง,ปรับปรุง,วางแผน
  ภาษาญี่ปุ่น 巧む
 89. ดำเนินการ
  ภาษาญี่ปุ่น 行なう
 90. ดำเนินการ
  ภาษาญี่ปุ่น 行う
 91. ดึงเข้าข้างใน,ดึงเข้ากลุ่ม
  ภาษาญี่ปุ่น 引き込む
 92. ดื่ม
  ภาษาญี่ปุ่น 飲む
 93. ดื่ม,กลืน,สูบ(บุหรี่),รับ,โค่น
  ภาษาญี่ปุ่น 呑む
 94. ดูผิด,ดูพลาด,อดดู
  ภาษาญี่ปุ่น 見損う
 95. ดูผิด,ดูพลาด,อดดู
  ภาษาญี่ปุ่น 見損なう
 96. ตอบแทน
  ภาษาญี่ปุ่น 酬う
 97. ตอบแทน
  ภาษาญี่ปุ่น 報う
 98. ตะลึงงัน,ตกใจจนทำอะไรม่ถูก
  ภาษาญี่ปุ่น 面食らう
 99. ตะลุมบอน
  ภาษาญี่ปุ่น 揉み合う
 100. ตัก,ช้อนออก
  ภาษาญี่ปุ่น 掬う

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท v5u"