คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท v1

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท V1 ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท v1

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท V1 ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. กด,ควบคุม,ระงับ,ปราบ,กลั้น,จำกัด
  ภาษาญี่ปุ่น 抑える
 2. กดขี่,ข่มเหง
  ภาษาญี่ปุ่น 虐げる
 3. กดบี้ลงไป,ยัดเยียด,บังคับ,ฝืน
  ภาษาญี่ปุ่น 押しつける
 4. กดบี้ลงไป,ยัดเยียด,บังคับ,ฝืน
  ภาษาญี่ปุ่น 押付ける
 5. กดบี้ลงไป,ยัดเยียด,บังคับ,ฝืน
  ภาษาญี่ปุ่น 押し付ける
 6. กรอก(ข้อความ)
  ภาษาญี่ปุ่น 書き入れる
 7. กระตุ้น,ควบม้า
  ภาษาญี่ปุ่น 駆り立てる
 8. กระทบกัน,เสียดสีกัน,เสียดสีกันจนขาด,ถลอก,สึก,กร้านโลกและเหลี่ยมจัด
  ภาษาญี่ปุ่น 擦れる
 9. กระแทก,ตีโดน,ยิงโดน,นำออกมาให้โดน(แดด),ติดให้ตรงกับ,แนบ,ทาย,เดา,ชี้ตัว(ให้ทำ)
  ภาษาญี่ปุ่น 当てる
 10. กระโดด,ลุกขึ้น
  ภาษาญี่ปุ่น 飛び起きる
 11. กระโดดขึ้น,กระเด็น
  ภาษาญี่ปุ่น 跳ねる
 12. กระโดดข้าม
  ภาษาญี่ปุ่น 飛び越える
 13. กระโดดข้าม
  ภาษาญี่ปุ่น 跳び越える
 14. กระโดดจากที่สูงลงไป,กระโดดจากพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่
  ภาษาญี่ปุ่น 飛び降りる
 15. กระโดดหยอย ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น 飛び跳ねる
 16. กระโดดออกมา,กระโดดจากที่สูงลงไป,กระโดดจากพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่
  ภาษาญี่ปุ่น 飛び下りる
 17. กราบเรียน
  ภาษาญี่ปุ่น 申し上げる
 18. กราบเรียน
  ภาษาญี่ปุ่น 申上げる
 19. กราบเรียน
  ภาษาญี่ปุ่น 申しあげる
 20. กรูกันเข้าที่ประตู
  ภาษาญี่ปุ่น 押しよせる
 21. กรูกันเข้าที่ประตู
  ภาษาญี่ปุ่น 押し寄せる
 22. กรูกันเข้าที่ประตู
  ภาษาญี่ปุ่น 押寄せる
 23. กลัว
  ภาษาญี่ปุ่น 怖れる
 24. กลัว
  ภาษาญี่ปุ่น 懼れる
 25. กลัว
  ภาษาญี่ปุ่น 畏れる
 26. กลัว
  ภาษาญี่ปุ่น 恐れる
 27. กลิ้ง,ล้มกลิ้ง
  ภาษาญี่ปุ่น 転げる
 28. กล่าวชม,สรรเสริญ
  ภาษาญี่ปุ่น 褒める
 29. กล่าวชม,สรรเสริญ
  ภาษาญี่ปุ่น 褒め称える
 30. กล่าวแสดงความคิดเห็น,พูดถึง
  ภาษาญี่ปุ่น 述べる
 31. กวาดรวบรวมไว้ด้วยกัน
  ภาษาญี่ปุ่น 寄せ集める
 32. กวาดหรือเขี่ยเข้ามารวมกันเป็นกอง
  ภาษาญี่ปุ่น 掻き寄せる
 33. กว้านซื้อ
  ภาษาญี่ปุ่น 買い占める
 34. กอดรัด,ก่อนแน่น
  ภาษาญี่ปุ่น 抱き締める
 35. กอดรัด,รัดแน่น
  ภาษาญี่ปุ่น 抱きしめる
 36. กอดไว้
  ภาษาญี่ปุ่น 抱き留める
 37. กัก,ขัง
  ภาษาญี่ปุ่น 閉じ込める
 38. กักขัง,ล้อม
  ภาษาญี่ปุ่น 取り籠める
 39. กักเอาไว้,สะสม
  ภาษาญี่ปุ่น 溜める
 40. กังวล,หนักใจ,คิดขึ้น
  ภาษาญี่ปุ่น 案じる
 41. กังวล,หวาดวิตก
  ภาษาญี่ปุ่น 憂える
 42. กาง(ปีก),ทำให้กว้าง,เปิด,แผ่,ขยาย
  ภาษาญี่ปุ่น 広げる
 43. การลงความเห็นโดยไม่ฟังเสียงอีกฝ่าย,ตำหนิอย่างรุนแรง
  ภาษาญี่ปุ่น 決め付ける
 44. การสดุดี,การสรรเสริญเยินยอ
  ภาษาญี่ปุ่น 褒め上げる
 45. การหารลงตัวพอดี,เข้าใจหรือยอมรับโดยไม่ติดข้องสงสัย
  ภาษาญี่ปุ่น 割り切れる
 46. การเปลี่ยนวิธีการพูด
  ภาษาญี่ปุ่น 言い換える
 47. การแตก
  ภาษาญี่ปุ่น 掠れる
 48. กำหนด,เปิด(ไฟ)
  ภาษาญี่ปุ่น 付ける
 49. กำหนดทำสัญญา
  ภาษาญี่ปุ่น 取り極める
 50. กำหนดทำสัญญา,ตกลงใจ(ที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง)
  ภาษาญี่ปุ่น 取り決める
 51. กำหนดวาง,จัดเตรียม,จัดตั้ง,ก่อตั้ง
  ภาษาญี่ปุ่น 設ける
 52. กิน,ทาน,รับประทาน
  ภาษาญี่ปุ่น 食べる
 53. ก่อกวน,ขัดขวาง
  ภาษาญี่ปุ่น 妨げる
 54. ก่อขึ้นมา,ประกอบ(ชิ้นส่วน)
  ภาษาญี่ปุ่น 組み立てる
 55. ก่อให้เกิด,กระตุ้น
  ภาษาญี่ปุ่น 働き掛ける
 56. ก้ม(หัว),ห่อ(ไหล่),หด(ตัว)
  ภาษาญี่ปุ่น 竦める
 57. ก้าวผ่าน,ผ่านพ้น
  ภาษาญี่ปุ่น 乗り越える
 58. ก้าวไปข้างหน้า
  ภาษาญี่ปุ่น 進み出る
 59. ขยาย,ยืด
  ภาษาญี่ปุ่น 延べる
 60. ขยายขอบเขต
  ภาษาญี่ปุ่น 押し広げる
 61. ขยายขอบเขต
  ภาษาญี่ปุ่น 押広げる
 62. ขว้าง,ปา,โยน
  ภาษาญี่ปุ่น 投じる
 63. ขว้าง,ปา,โยน
  ภาษาญี่ปุ่น 投げる
 64. ของบูด
  ภาษาญี่ปุ่น 饐える
 65. ขอยืม,กู้,เช่า
  ภาษาญี่ปุ่น 借り受ける
 66. ขอยืมมา,กู้มา,เช่ามา
  ภาษาญี่ปุ่น 借り入れる
 67. ขอร้อง,มองหา,หา,การซื้อหา
  ภาษาญี่ปุ่น 求める
 68. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน
  ภาษาญี่ปุ่น 願い求める
 69. ขอลา,ขอพัก
  ภาษาญี่ปุ่น 休ませる
 70. ขอโทษ,ขออภัย
  ภาษาญี่ปุ่น 詫びる
 71. ขาด
  ภาษาญี่ปุ่น 切れる
 72. ขาด,ฉีก,แยกออก,แตกออก
  ภาษาญี่ปุ่น 割ける
 73. ขาด,ฉีก,แยกออก,แตกออก
  ภาษาญี่ปุ่น 裂ける
 74. ขาด,หยุดกลางคัน,ยุติ
  ภาษาญี่ปุ่น 途絶える
 75. ขาด,แยก
  ภาษาญี่ปุ่น 隔てる
 76. ขายหมด
  ภาษาญี่ปุ่น 売切れる
 77. ขายหมด
  ภาษาญี่ปุ่น 売り切れる
 78. ขายออก,ขายได้
  ภาษาญี่ปุ่น 売れる
 79. ขาว,สีจาง,หมดสนุก,เศร้า,สั่นคลอน,หวาดหวั่น
  ภาษาญี่ปุ่น 白ける
 80. ขี้เกียจ,ทำตัวเหลวไหล
  ภาษาญี่ปุ่น 怠ける
 81. ขึ้น(รถ)ไม่ทัน,ตกรถ,ตกเครื่องบิน
  ภาษาญี่ปุ่น 乗り遅れる
 82. ขึ้น(ราคา สถานภาพ),ถอยกลับ
  ภาษาญี่ปุ่น 引上げる
 83. ขึ้น(ราคา สถานภาพ),ถอยกลับ
  ภาษาญี่ปุ่น 引き上げる
 84. ขึ้นพาหนะ,เข้าไปข้างใน,ขยายเส้นทางเดินรถ
  ภาษาญี่ปุ่น 乗り入れる
 85. ขึ้นรถทีเดียวถึงจุดหมายปลายทาง,ขึ้นจนเคยชิน
  ภาษาญี่ปุ่น 乗り付ける
 86. ขึ้นรา
  ภาษาญี่ปุ่น 黴びる
 87. ขึ้นไปด้วยกันโดยบังเอิญ
  ภาษาญี่ปุ่น 乗り合わせる
 88. ขุดลึกลงไปเรื่อย,คิดหรือค้นคว้าให้ละเอียดลึกซึ้งอย่างถ่องแท้
  ภาษาญี่ปุ่น 掘り下げる
 89. ขุดหา,ขุดค้น
  ภาษาญี่ปุ่น 掘り当てる
 90. ข้าม,ผ่านเลย,เกิน
  ภาษาญี่ปุ่น 越える
 91. คดงอ,ใจที่ไม่ซื่อตรง
  ภาษาญี่ปุ่น 拗ける
 92. (คน)ชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก
  ภาษาญี่ปุ่น 詰め掛ける
 93. คน(ให้เข้ากัน),กวน,ก่อก่วนให้ปั่นป่วน
  ภาษาญี่ปุ่น 掻き混ぜる
 94. ครุ่นคิด
  ภาษาญี่ปุ่น 思い続ける
 95. คลี่คลาย,คลี่ออก
  ภาษาญี่ปุ่น 繰り広げる
 96. คล้ายคลึง
  ภาษาญี่ปุ่น 似る
 97. (ควัน หมอก) ปกคลุมทั้งหมด
  ภาษาญี่ปุ่น 立ち込める
 98. (ควัน หมอก) ปกคลุมทั้งหมด
  ภาษาญี่ปุ่น 立込める
 99. (ความรู้สึก)แสดงออกมาให้เห็น
  ภาษาญี่ปุ่น 表れる
 100. (ความลับ)รั่วไหล
  ภาษาญี่ปุ่น バレる

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท v1"