คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท suf

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท SUF ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท suf

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท SUF ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. กลายเป็น
  ภาษาญี่ปุ่น になる
 2. กลายเป็น
  ภาษาญี่ปุ่น なる
 3. กลายเป็น,เปลี่ยนเป็น
  ภาษาญี่ปุ่น
 4. การลดลง
  ภาษาญี่ปุ่น
 5. ความสามารถ,พรสวรรค์
  ภาษาญี่ปุ่น
 6. คุณ
  ภาษาญี่ปุ่น さん
 7. ดูเหมือน,ดูอย่างกับ
  ภาษาญี่ปุ่น めく
 8. ตัด,หั่น,เชือด,สับ
  ภาษาญี่ปุ่น 切る
 9. ตึก,อาคาร
  ภาษาญี่ปุ่น びる
 10. ทำเสีย,ทำเสียหาย,สูญเสีย
  ภาษาญี่ปุ่น 損う
 11. ทำเสีย,ทำเสียหาย,สูญเสีย
  ภาษาญี่ปุ่น 損なう
 12. ที่เลียบไปตาม,ที่ทอดยาวไปตาม,ที่ขนานไปกับ
  ภาษาญี่ปุ่น 沿い
 13. ปกครอง,อาณาเขต
  ภาษาญี่ปุ่น
 14. ประมาณ...,ราว ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น ぐらい
 15. ประมาณ...,ราว ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น くらい
 16. ประวัติ,ประวัติศาสตร์
  ภาษาญี่ปุ่น
 17. ประวัติศาสตร์
  ภาษาญี่ปุ่น
 18. ปัจจุบัน,ทันสมัย
  ภาษาญี่ปุ่น なう
 19. ปีที่
  ภาษาญี่ปุ่น 年目
 20. พวก
  ภาษาญี่ปุ่น
 21. มิหนำซ้ำ
  ภาษาญี่ปุ่น 所か
 22. มิหนำซ้ำ
  ภาษาญี่ปุ่น 処か
 23. ยาน(พาหนะ),ยกกำลัง ... (ในคณิตศาสตร์) เช่น 10 กำลัง 2 (10 の 2 じょう)
  ภาษาญี่ปุ่น
 24. ลิ้น
  ภาษาญี่ปุ่น たん
 25. สมกับเป็น
  ภาษาญี่ปุ่น だけあって
 26. อย่างเช่น,เป็นต้น
  ภาษาญี่ปุ่น なんて
 27. เท่านั้น
  ภาษาญี่ปุ่น のみ
 28. แผ่ขยาย,แสดงให้ชม
  ภาษาญี่ปุ่น
 29. โรงเรียน,แก้ไข,เปรียบเทียบ
  ภาษาญี่ปุ่น
 30. (ใช้ต่อท้ายกริยารูป ます) ไม่แคล้ว ... เป็นแน่
  ภาษาญี่ปุ่น 兼ねない

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท suf"