คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท pref

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท PREF ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท pref

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท PREF ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ทุก ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น
 2. ปัจจุบัน,ขณะนี้,การปรากฏ
  ภาษาญี่ปุ่น
 3. หน่วยวัดหมายถึง 1/10
  ภาษาญี่ปุ่น デシ
 4. อภิมหา... (ใช้เติมหน้าคำ แปลว่า สูงกว่าธรรมดา เกินธรรมดา)
  ภาษาญี่ปุ่น 極超
 5. อีกครั้ง,ซ้ำ
  ภาษาญี่ปุ่น
 6. เดียวกัน
  ภาษาญี่ปุ่น
 7. เลียนแบบ
  ภาษาญี่ปุ่น
 8. เล็ก
  ภาษาญี่ปุ่น プチ
 9. เอเชีย,รองลงไป
  ภาษาญี่ปุ่น
 10. แยก
  ภาษาญี่ปุ่น
 11. โพรง,หลุม,เว้า
  ภาษาญี่ปุ่น
 12. ไม่
  ภาษาญี่ปุ่น ノン
 13. ไม่
  ภาษาญี่ปุ่น

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท pref"