คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท m

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท M ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท m

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท M ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
    ภาษาญี่ปุ่น その他流動資産

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท m"