คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท date

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท DATE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท date

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท DATE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. พรุ่งนี้
  ภาษาญี่ปุ่น 明日
 2. วันนี้
  ภาษาญี่ปุ่น 今日
 3. วันพรุ่งนี้
  ภาษาญี่ปุ่น 明日
 4. วันมะรืน
  ภาษาญี่ปุ่น 明後日
 5. วันหยุด
  ภาษาญี่ปุ่น 休日
 6. วันเดือนปี
  ภาษาญี่ปุ่น 年月日

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท date"