คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท aux-v

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท AUX-V ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท aux-v

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท AUX-V ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ควบคู่,(ใช้ต่อท้ายกริยารูป ます)ไม่สามารถ,ไม่อาจจะ,มิอาจ,ยากที่จะ
  ภาษาญี่ปุ่น 兼ねる
 2. ต้องการ
  ภาษาญี่ปุ่น たがる
 3. เริ่ม
  ภาษาญี่ปุ่น 初める
 4. ให้(รูปยกย่อง),ยกขึ้น
  ภาษาญี่ปุ่น 差上げる
 5. ให้,ให้ (รูปยกย่อง),ยกขึ้น
  ภาษาญี่ปุ่น 差し上げる

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท aux-v"