คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท adj

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท ADJ ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท adj

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท ADJ ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. จองหอง,เย่อหยิ่ง
  ภาษาญี่ปุ่น 傲然たる
 2. มั่นคงแน่วแน่
  ภาษาญี่ปุ่น 確固たる
 3. อย่างชุมชื่น
  ภาษาญี่ปุ่น 浩然たる
 4. อย่างมั่นใจ,อย่างไม่เกรงกลัวใด ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น 昂然たる
 5. อย่างเฉียบขาด,อย่างเด็ดเดี่ยว
  ภาษาญี่ปุ่น 断固たる
 6. อย่างเปิดเผย,อย่างรู้กันทั่ว
  ภาษาญี่ปุ่น 公然たる
 7. เรียบร้อย
  ภาษาญี่ปุ่น きちんとした

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น ประเภท adj"