คำศัพท์ภาษาไทย

1.อยู่ที่,ก็อยู่ที่ 2.แยแส, แคร์

ภาษาจีน在乎

คำอ่าน [zài hū]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 1.อยู่ที่,ก็อยู่ที่ 2.แยแส, แคร์

 คำศัพท์ภาษาไทย - จีนที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "1.อยู่ที่,ก็อยู่ที่ 2.แยแส, แคร์ ภาษาจีนคืออะไร"

 คำศัพท์ไทย – จีน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"