คำศัพท์ภาษาไทย

ไฮโดรเย่น

ภาษาจีน

คำอ่าน [qīng]

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ไฮโดรเย่น

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"