คำศัพท์ภาษาไทย

ไฮโดรเจนบอมบ์

ภาษาจีน氢弹

คำอ่าน [qīng dàn]

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ไฮโดรเจนบอมบ์

คำศัพท์ภาษาไทย - จีนที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"