คำศัพท์ภาษาไทย

อาหารของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นพิธีทางด้านศาสนาชนิดหนึ่งของนิกายใหม่ในศาสนาคริสต์

ภาษาจีน圣餐

คำอ่าน [shèng cān]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อาหารของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นพิธีทางด้านศาสนาชนิดหนึ่งของนิกายใหม่ในศาสนาคริสต์

 คำศัพท์ภาษาไทย - จีนที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อาหารของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นพิธีทางด้านศาสนาชนิดหนึ่งของนิกายใหม่ในศาสนาคริสต์ ภาษาจีนคืออะไร"

 คำศัพท์ไทย – จีน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"