คำศัพท์ภาษาไทย

กำแพงเพชร

ภาษาจีน烹碧府

คำอ่าน [ pēng bì fǔ]

หมายเหตุ Kamphaeng Phet ตัวอักษรย่อ : กพ ตราประจำจังหวัด : รูปกำแพงเสมา มีรูปเพชรส่องแสงแวววาว สถานที่ท่องเที่ยว : 1. ตัวเมืองกำแพงเพชรเก่า 2. วัดพระแก้ว 3. วัดพระธาตุ 4. วัดช้างรอบ 5. วัดพระสี่อิริยาบถ คำขวัญ : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมัน ลานกระบือ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • กำแพงเพชร

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"