ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ใจดีผีเข้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใจดีผีเข้า

    ความหมาย คนใจดีเป็นคนดีเกินไปมักถูกรังแก

    คำพังเพย