ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร

    ความหมาย ไม่ยอมยกสามีให้แก่ผู้หญิงอื่นแม้ต้องแลกกับทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตาม

    คำพังเพย