ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เล่นกับสากสากต่อยหัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เล่นกับสากสากต่อยหัว

    ความหมาย ถ้าลดตัวไปเล่นหัวกับคนชั้นต่ำกว่า เขาก็อาจตีเสมอทำลวนลามเอา สากในที่นี้หมายถึงสากตำข้าวที่เขาพิงไว้ ถ้าใครซุกซนไปจับต้องเข้า สากอาจเลื่อนล้มทับถูกหัวถูกหูก็ได้

    คำพังเพย