ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เลือกที่รักมักที่ชัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เลือกที่รักมักที่ชัง

    ความหมาย ลำเอียง, ไม่เป็นกลาง, เลือกปฏิบัติ

    คำพังเพย