ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เด็กเมื่อวานซืน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เด็กเมื่อวานซืน

    ความหมาย คำกล่าวเชิงดูหมิ่นหรือเชิงสั่งสอนว่ามีความรู้หรือประสบการณ์น้อย

    คำพังเพย