ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เด็กอมมือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เด็กอมมือ

    ความหมาย ผู้ไม่รู้ประสีประสา

    คำพังเพย