ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง

    ความหมาย ไม่ควรไว้ใจใครมากเกินไปเพราะเขาอาจจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้

    คำพังเพย