ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "อมพระมาพูด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อมพระมาพูด

    ความหมาย ใช้ในการพูดโดยอ้างพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประกอบเป็นพยานมักใช้ในความปฏิเสธเช่นต่อให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ

    คำพังเพย