ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "อกเขาอกเรา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อกเขาอกเรา

    ความหมาย การที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากคิดที่จะทำอะไรสักอย่างกับผู้อื่น ให้นึกถึงความรู้สึกของเขา ถ้าเราเป็นเขาจะรู้สึกอย่างไร

    คำพังเพย