ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "หมากัดไม่เห่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมากัดไม่เห่า

    ความหมาย คนที่ต่อสู้หรือตอบโต้โดยไม่เตือนล่วงหน้า

    คำพังเพย