ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ศิษย์คิดล้างครู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ศิษย์คิดล้างครู

    ความหมาย ศิษย์เนรคุณที่มุ่งคิดทำลายล้างครูบาอาจารย์

    คำพังเพย