ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ล้วงคองูเขียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ล้วงคองูเขียว

    ความหมาย บังอาจลักขโมยหรือล่อลวงเอาทรัพย์สินเป็นต้นจากคนธรรมดา แต่อาจจะโดนเอาเรื่องจนถึงที่สุดแบบกัดไม่ปล่อย

    คำพังเพย