ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ยกตนข่มท่าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยกตนข่มท่าน

    ความหมาย ยกย่องตัวเองและข่มผู้อื่น,พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า

    คำพังเพย