ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "มือไวใจเร็ว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มือไวใจเร็ว

    ความหมาย ด่วนตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ โดยไม่คิดให้รอบคอบ

    คำพังเพย