ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

    ความหมาย ไม่ช่วยทำงานแล้วเกะกะขัดขวางทำให้งานเดินไปไม่สะดวกเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือไม่ช่วยทำงานแต่ยังไปเอาเท้าไปราน้ำให้เรือแล่นช้า

    คำพังเพย